KONTAKT

Elis s.r.o.
Kapitulská 8 - prevádzka
Švermova 12 - sídlo spoločnosti
974 01 Banská Bystrica

+421 48/41 51217
+421 910 151 217